Upoznajte naš tim

Dejan Ćirković

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Karijeru u bankarskom sektoru gradio u Eurobanci (Treasury back office), Erste (RISK) i Sber banci (Finansijska analiza). Tokom karijere u bankarstvu specijalizuje se za kreditnu analizu, upravljanje rizicima i donošenje odluka po kreditnim zahtevima malih, srednjih i velikih preduzeća. Od 2014. godine, stečeno iskustvo i znanje koristi na poslovima finansijskog savetovanja i zajedno sa Nebojšom Popovićem osniva konsultantsku kuću Virtus Partners. Na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 2015. godine. Glavne oblasti rada su vezane za finansijski kontroling, business intelligence, finansijsku analizu i planiranje, korporativne finansije, upravljanje kreditnim rizikom, analizu industrija i tržišta, kao i makroekonomska kretanja.


Copyright © 2020 Virtus Partners doo. Sva prava su zadržana.