Upoznajte naš tim

Ivan Vlajković

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Od 2011. zaposlen u Volks banci, odnosno Sber banci. Ključne aktivnosti u tom periodu vezane su za finansijsku analizu malih, srednjih i velikih preduzeća i kreiranje bankarskih proizvoda usklađenih sa finansijskim kapacitetima i potrebama različitih kompanija. Od 2017. radi u Komercijalnoj banci na poslovima upravljanja rizicima i donošenja kreditnih odluka po zahtevima velikih korporativnih klijenata iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i na donošenju odluka o investiranju Komercijalne banke u različite hartije od vrednosti. Početkom 2019. priključuje se timu Virtus Partners-a, sa željom da znanje stečeno u bankarskom sektoru stavi u funkciju klijenata i na taj način pomogne vlasnicima preduzeća da dođu do adekvatnih izvora finansiranja neophodnih za realizaciju različitih ideja.


Copyright © 2020 Virtus Partners doo. Sva prava su zadržana.