Upoznajte naš tim

Nebojša Popović

Diplomirao na fakultetu za informatiku pri Univerzitetu u Mančesteru, nakon čega stiče diplomu Mastera na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Šefildu u oblasti bankarstva i finansija. Profesionalnu karijeru započinje u Erste banci 2005. godine, prvobitno kao rukovodilac odeljenja za tržišne i operativne rizike, a nakon toga na poslovima upravljanja rizicima i odlučivanja po kreditnim zahtevima malih, srednjih i velikih pravnih lica. Na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 2015. godine. Glavne oblasti rada su vezane za finansijski kontroling, finansijski menadžment preduzeća i finansijsku analizu i planiranje, upravljanje kreditnim rizikom, upravljanje naplatom i vođenje organizaciono zahtevnih projekata.

Upoznajte naš tim

Nebojša Popović

Diplomirao na fakultetu za informatiku pri Univerzitetu u Mančesteru, nakon čega stiče diplomu Mastera na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Šefildu u oblasti bankarstva i finansija. Profesionalnu karijeru započinje u Erste banci 2005. godine, prvobitno kao rukovodilac odeljenja za tržišne i operativne rizike, a nakon toga na poslovima upravljanja rizicima i odlučivanja po kreditnim zahtevima malih, srednjih i velikih pravnih lica. Na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 2015. godine. Glavne oblasti rada su vezane za finansijski kontroling, finansijski menadžment preduzeća i finansijsku analizu i planiranje, upravljanje kreditnim rizikom, upravljanje naplatom i vođenje organizaciono zahtevnih projekata.


Copyright © 2020 Virtus Partners doo. Sva prava su zadržana.