Naš tim


Partner, u kompaniji od 2016. godine.

Partner, u kompaniji od 2016. godine.

Partner, u kompaniji od 2019. godine.

Partner, u kompaniji od 2019. godine.

Naš tim


Naš tim čine licencirani EBRD konsultanti sa bogatim bankarskim iskustvom u službama za upravljanje rizicima (RISK) u nekoliko vodećih banaka u Srbiji. Naše ključne usluge vezane su za finansijsko planiranje, finansijski kontroling i podršku prilikom pribavljanja potrebnih bankarskih kredita.


Copyright © 2020 Virtus Partners doo. Sva prava su zadržana.